Back

Tip 6

Maach mam Enseignant of, dass du d’Tafel ofmaache kanns oder eng Kéier duerch de Gang däerfs goen, ouni Kaméidi, wann s du net méi roueg sëtze bleiwe kanns!