Back

Tip 1

Benotz en Dräieck op dengem Bläistëft oder dengem Bic fir e besser an d’Hand ze huelen.

Tip 5

Versich beim Sëtzen ëmmer zwee Féiss um Buedem ze hunn an ze spieren.