Back

Op dësem Site fannt Dir nëtzlech Informatiounen a Kontakter zum Thema Léierschwieregkeeten.

Dir sidd net eleng an et gëtt Hëllef!

Wat genau ass eng Léierschwieregkeet?

Wann s du dech heivunner betraff fills, da schwätz mat dengen Elteren a mat deem Enseignant an deen s du am meeschte Vertrauen hues.

Hei e puer Iddien wéi s du dir selwer hëllefe kanns:

Fir ze liesen:

Fir ze schreiwen:

Wann s du dech heivunner betraff fills, da schwätz mat dengen Elteren a mat deem Enseignant an deen s du am meeschte Vertrauen hues.

Hei e puer Iddien wéi s du dir selwer hëllefe kanns:

Wann s du dech heivunner betraff fills, da schwätz mat dengen Elteren a mat deem Enseignant an deen s du am meeschte Vertrauen hues.

Hei e puer Iddien wéi s du dir selwer hëllefe kanns:

Wann s du dech heivunner betraff fills, da schwätz mat dengen Elteren a mat deem Enseignant an deen s du am meeschte Vertrauen hues.

Hei e puer Iddien wéis du dir selwer hëllefe kanns:

Beim Schreiwen:

Bei Ganz-Kierperbewegungen:

Wann s du dech heivunner betraff fills, da schwätz mat dengen Elteren a mat deem Enseignant an deen s du am meeschte Vertrauen hues.

Hei e puer Iddien wéis du dir selwer hëllefe kanns: