Back

MercreDYS – Mäi Kand, mäi Schüler, huet Recheschwieregkeeten, wat elo?

Speaker: Mario Huberty, Anlaufstelle für Pädagogen und Eltern, Luxemburg a.s.b.l. &amp; Dr. Caroline Hornung, Université du Luxembourg<!–more–>

D’Problematik Recheschwieregkeete werft vill Froen am schouleschen an am ausserschoulesche Beräich op. Wéi erkennt ee Recheschwieregkeeten? Wat sinn d’Konsequenze vu Recheschwieregkeete fi r d’Schoul, den Alldag, an och spéider? Wat fi r Hëllefsstellunge ginn et an der Schoul oder/an ausserschouleg? A wat gesäit d‘Gesetzgebung am Fondamental an am Secondaire vir? Dëse Virtrag geet op all dës Froen an, a versicht Äntwerten ze ginn op d’Fro wéi een am beschte virgeet fi r Hëllef ze kréien.

Le cylce de conférences MecreDYS

Des spécialistes du monde de la recherche et du monde professionnel abordent les troubles de l’apprentissage d’une manière accessible au grand public.