Back

MercreDYS – Wat si Rechestéierungen a wéi kann een se diagnostizéieren?

Speaker: Prof. Dr. Christine Schiltz & Max Greisen, Université du Luxembourg

Zuelen an d’Rechne sinn ouni Zweifel Basiselementer vun eiser mënschlecher Kultur a Gesellschaft. Mä verschidde Kanner bréngen et trotz vill Efforten an der Schoul einfach net richteg fäerdeg fir fléissend rechnen ze léieren. Wann dës Léier-Problemer sech wierklech prinzipiell op Zuelen a Rechne beschränken, schwätze mer vun Dyskalkulie. An dëser Konferenz probéiere mer ze verstoen, wéi et méiglech ass, dass Kanner spezifesch Problemer hu fir Zuelebegrëffer ze verstoen a fir rechnen ze léieren, a mir erklären, wéi een dës Rechestéierungen diagnostizéiere kann.

Le cylce de conférences MecreDYS

Des spécialistes du monde de la recherche et du monde professionnel abordent les troubles de l’apprentissage d’une manière accessible au grand public.